Rekomendacje, Relacja z realizacji projektu

Rekomendacje, Relacja z realizacji projektu

Zakończyliśmy działania w ramach projektu "Pozaformalna Akademia Młodych".

Jego celem było promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym, promocja działalności Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej.

Uczestnikami projektu była głównie młodzież, uczniowie starachowickich szkół średnich, projekt miał na celu zachęcić młodzież do aktywności oraz czynnego dialogu z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki.
Projekt zakładał zwrócenie uwagi na problem bezrobocia oraz braku doświadczenia młodzieży na rynku pracy.
Ze względu na sytuację pandemiczną działania projektu były realizowane w formie tradycyjnej (stacjonarnie) oraz zdalnej (online).

W okresie realizacji projektu "Pozaformalna Akademia Młodych" (01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.) zrealizowaliśmy: spotkania młodzieży z ekspertami, debaty poruszające ważne tematy dla młodzieży, spotkania Akademii Animatora oraz szkolenia.

Uczestnicy projektu wzięli udział w:

  • 3 spotkaniach w ramach Akademii Animatora (rodzaj: online; tematyka: efektywna komunikacja, zarządzanie zespołem, animacja lokalna, narzędzia wykorzystywane w pracy Animatora, nowe metody pracy z młodzieżą, ewaluacja pracy Animatora, sztuka wystąpień publicznych, organizacja profesjonalnej debaty),
  • 3 spotkaniach z ekspertami (rodzaj: stacjonarnie oraz online; tematyka: aktywność obywatelska młodzieży, co mi daje UE?
  • 4 debatach z udziałem ekspertów oraz decydentów (rodzaj: stacjonarnie oraz online; tematyka: Młodzież na rynku pracy, Aktywność obywatelska młodzieży, Unia Europejska dla młodzieży),
  • 2 szkoleniach (rodzaj: stacjonarnie; tematyka: Kreatywna promocja projektu przez Internet, Grywalizacja w angażowaniu młodzieży).

Efektem projektu jest publikacja, zawierająca rekomendacje dot. polityki młodzieżowej i poradnik dla młodzieżowych liderów.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w projekcie oraz za pomoc i udzielone wsparcie podczas realizacji oraz zachęcamy do udziału w kolejnych naszych działaniach. Mamy nadzieję, że wypracowane podczas projektu rekomendacje przyczynią się do sprawniejszego podejmowania decyzji w kwestii możliwości dotarcia do osób młodych, poprawy poziomu aktywności udziału młodzieży w życiu demokratycznym, elastycznego reagowania na zmiany w celu polepszenia sytuacji młodych na rynku pracy, a także przygotowania trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy.

Pobierz | Publikacja Rekomendacje, Relacja z realizacji projektu