O Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.
Program Erasmus+ jest podzielony na sektory i akcje:

  • Edukacja szkolna (nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych, uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności),
  • Szkolnictwo wyższe (wspieranie międzynarodowej współpracy uczelni, umożliwienie wyjazdów studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwianie mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarzanie uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach),
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe (wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych),
  • Edukacja dorosłych (wymiana doświadczeniami między organizacjami, rozwijanie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, poprawianie kompetencji kadry i pracowanie nad nowymi rozwiązaniami),
  • Młodzież (osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego),
  • Akcje centralne i sport (działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej; dodatkowo można wnioskować do akcji Jean Monnet oraz akcji Sport).

Więcej informacji na stronie: www.erasmusplus.org.pl