Spotkanie ewaluacyjne

Spotkanie ewaluacyjne

Podsumowaliśmy działania projektu!

Spotkanie ewaluacyjne było czasem refleksji, swobodnej rozmowy w luźnej atmosferze celem podsumowania realizacji projektu "Pozaformalna Akademia Młodych".

W ramach projektu zorganizowano:

  • 3 spotkania z ekspertami, gośćmi którzy chętni dzielili się swoim doświadczeniem i radami,
  • 4 debaty dotyczące spraw ważnych dla młodych ludzi,

  • cykl spotkań w ramach Akademii Animatora,

  • 2 szkolenia, podczas których uczestnicy mogli poznać nowe narzędzia przydatne w ich działaniach oraz otrzymać wiele cennych wskazówek.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o tym, co działo się podczas projektu. Każdy z uczestników miał okazję podzielić się swoim zdaniem, przemyśleniami dotyczącymi tego co było dobre, jak i tego co należałoby poprawić, bądź czego im brakowało. Mogli oni także przedstawić udział w projekcie ze swojej perspektywy oraz opowiedzieć, czego mogli się nauczyć i jakich nabyć nowych umiejętności.

Wiele osób czuło, że projekt był wartościowy i wpłynął bardzo pozytywnie na ich rozwój osobisty m.in. w kontaktach z innymi ludźmi. Działania także pomogły sprawdzić się młodzieży w roli mówców, prowadzących, co ułatwi im w przyszłości kolejne występy publiczne. Młodzi poznali wiele ciekawych, nowych osób, które staną się inspiracją do ich kolejnych działań, a także wiele cennych wskazówek i narzędzi, które będą im ułatwiać codzienną pracę w rożnego rodzaju grupach do których należą.

Uczestnicy zgodnie twierdzili, że spotkania online nie zastąpią tych prawdziwych i ostatnie spotkania jakie udało się przeprowadzić w tradycyjnej formie dały im o wiele więcej radości a sami wynieśli z nich o wiele więcej i bardziej czuli się ich częścią. Uczestnicy wyrazili także chęć organizacji kolejnych działań w przyszłości, pojawiły się nowe pomysły.

Był to moment, w którym mogliśmy wstępnie zacząć omawiać potrzeby jakie nie zostały zaspokojone i czego młodzież oczekiwałaby w późniejszym czasie.