O wnioskodawcy

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (EPI) jest dynamiczną organizacją pozarządową z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów "młodzieżowych". Zakres działalności EPI to przede wszystkim projekty edukacyjne i szkoleniowe adresowane do osób młodych, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, organizacji pozarządowych, firm, instytucji i przedsiębiorców.

Zespół Stowarzyszenia uważnie obserwuje system edukacji i poszukuje nowych metod, które nie tylko go uzupełnią, ale i ulepszą. W ramach działalności EPI funkcjonuje Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska, stowarzyszenie należy również do Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA. W ramach programu Sektor 3.0 organizujemy regularne spotkania dla miłośników nowych technologii TechKlub Kielce.

Obszary działalności EPI to Internet i nowe technologie, młodzież, społeczeństwo obywatelskie oraz edukacja. Młodzież w naszych projektach to nie tylko uczestnicy, ale przede wszystkim pomysłodawcy i współrealizatorzy projektów. Nasze projekty adresujemy nie tylko osobom młodym ale pracujemy również z pracownikami młodzieżowymi lub organizacjami, które działają na rzecz młodzieży.

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów adresowanych do osób młodych, projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, takich jak program "Młodzież w działaniu", program Erasmus+ oraz EFS. Każdy z realizowanych projektów to najczęściej pokłosie poprzedniego lub poprzednich projektów oraz chęć zaangażowania się świętokrzyskiej młodzieży w działania, które mogą wpłynąć na poprawę polityki młodzieżowej na szczeblu lokalnym, regionalnym lub europejskim.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Edukacja przez Internet: www.epi.org.pl