O Europass

Europass jest inicjatywną Komisji Europejskiej, który umożliwia Europejczykom (w dowolnym języku) prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w jasny i zrozumiały sposób np. dla pracodawców.
Europass to w praktyce pięć szablonów dokumentów:

  1. Curriculum Vitae (dokument umożliwiający przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób).

  2. Europejski Paszport Umiejętności:
  • Paszport Językowy (narzędzie do samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych),
  • Europass Mobilność (dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim),
  • Suplement do Dyplomu (dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych),
  • Suplement do Dyplomu potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego).

Cel:

  • Pomoc obywatelom w prezentowaniu umiejętności i kwalifikacji w sposób pozwalający skutecznie znaleźć kurs lub pracę.
  • Pomoc pracodawcom w zrozumieniu umiejętności i kwalifikacji pracowników.
  • Pomoc instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym w tworzeniu i komunikowaniu treści programów kształcenia.

Każdy z ww. dokumentów może istnieć, funkcjonować samodzielnie, pełne portfolio dokumentów w pełni opisuje karierę zawodową.

Więcej informacji na stronie Krajowego Centrum Europass: www.europass.org.pl