Informacje dla mediów

Cel projektu
Celem projektu "Pozaformalna Akademia Młodych" jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym, promocja działalności Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej. Uczestnikami projektu będą uczniowie starachowickich szkół średnich, projekt zachęci młodzież do aktywności oraz czynnego dialogu z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki.
Projekt zakłada zwrócenie uwagi na problem bezrobocia oraz braku doświadczenia młodzieży na rynku pracy czy też promowanie założeń Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 w trakcie debat oraz w mediach społecznościowych.
divider