O projekcie "Pozaformalna Akademia Młodych"

Celem projektu "Pozaformalna Akademia Młodych" jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym, promocja działalności Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej.

Podstawowe dane:

Nr projektu: 2019-3-PL01-KA347-077696

Tytuł projektu: Pozaformalna Akademia Młodych

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

Siedziba Beneficjenta: Kielce

Wartość dofinansowania: 17 062.00 EUR

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

Grupa docelowa: młodzież, organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 15-20 lat, uczniowie starachowickich szkół średnich, projekt zachęci młodzież do aktywności oraz czynnego dialogu z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki.
Projekt zakłada zwrócenie uwagi na problem bezrobocia oraz braku doświadczenia młodzieży na rynku pracy czy też promowanie założeń Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 w trakcie debat oraz w mediach społecznościowych.

Patronat nad projektem objęli:
  • Świętokrzyski Kurator Oświaty
  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  • Starosta Kielecki
  • Prezydent Miasta Starachowice
  • Radio Kielce
divider

Najważniejsze działania

W projekcie zaplanowano następujące działania:
Spotkania

Spotkania

Spotkania młodzieży z ekspertami i decydentami.
_
Spotkanie #1

Spotkanie #1

Efektywna komunikacja, zarządzanie zespołem, animacja lokalna.
Debaty

Debaty

Debaty młodzieży z ekspertami i decydentami.
Wsparcie szkoleniowe - Akademia Animatora:
Spotkanie #2

Spotkanie #2

Narzędzia, nowe metody pracy z młodzieżą, ewaluacja pracy Animatora.
Publikacja

Publikacja

z rekomendacjami i poradnikiem dla liderów.
_
Spotkanie #3

Spotkanie #3

Sztuka wystąpień publicznych, organizacja profesjonalnej debaty.

Zobacz co słychać w Social Media między innymi o naszym projekcie

Aktualności

Ostatnie wpisy:
Rekomendacje, Relacja z realizacji projektu

Rekomendacje, Relacja z realizacji projektu

Zakończyliśmy działania w ra

Spotkanie ewaluacyjne

Spotkanie ewaluacyjne

Podsumowaliśmy