Spotkanie z ekspertami w Starachowicach

Spotkanie z ekspertami w Starachowicach

Katarzyna Stępniewska z Europe Direct Kielce była gościem projektu "Pozaformalna Akademia Młodych"

Tematem dyskusji w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. K.K. Baczyńskiego było zagadnienie: Co mi daje Unia Europejska.

Młodzież rozmawiała o tym, czym jest Unia Europejska, po co została utworzona, jakie są jej charakterystyczne elementy, symbole, a także istotne daty.

Podczas dyskusji był czas na przeanalizowanie wartości Unii Europejskiej, a każdy z uczestników spotkania mógł zastanowić się nad tym, które są najbliższe jego sercu. Jedne powtarzały się częściej, inne rzadziej, ale każdy mógł wyrazić swoje zdanie i uszanować zdanie innych.

Kolejnym zagadnieniem jakie padło to instytucje Unii Europejskiej, a rozmowy skupiły się wokół Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uczestnicy mieli okazje zastanowić się nad tym dlaczego Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i jakie mamy z tego powodu konsekwencje. Jako główne zalety podano swobodny transport między państwami UE, ułatwienie edukacji w innych krajach członkowskich, możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, kursach, projektach, korzystania z ogromnych dodatkowych funduszy, a także poznawanie innych kultur, tradycji, języków i jednoczesne rozpowszechnienie wartości własnego kraju. Przykłady podawano zarówno ogólnokrajowe, jak i te lokalne z województwa czy gminy w zakresie m.in. infrastruktury drogowej, rozwoju przedsiębiorczości, innowacji, kultury, edukacji.