Debata w Starachowicach "Unia Europejska dla młodzieży"

Debata w Starachowicach "Unia Europejska dla młodzieży"

Młodzi ludzi dyskutowali o tym, czym dla nich jest Unia Europejska, jakie płyną korzyści z uczestnictwa w niej naszego kraju oraz jakie możliwości nam to daje.

Wśród zaproszonych gości byli:

  • Katarzyna Stępniewska - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Kielcach,
  • Szczepan Bogucki - Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • Magdalena Buczyńska - Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Kielcach,
  • Piotr Pisiewicz - Stowarzyszenie Impakt, Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Kielcach,
  • Karol Kaleta - Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Kielcach.

Wśród wniosków dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej pojawiło się wiele stwierdzeń. M.in. pojawiły się takie zalety jak: swobodne przemieszczanie się po Europie, poznawanie nowych ludzi, zdobywanie doświadczenia w komunikacji, dofinansowania szkół, wymiany uczniowskie, łatwe studiowanie za granicą, zdobywanie doświadczenia do przyszłej pracy.

Unia Europejska ma wpływ także na rozwój umiejętności i kompetencji młodych ludzi i tak np. osoby młode mają możliwość udziału w międzynarodowych szkoleniach, projektach, warsztatach, zdobycia grantów i nagród za badania poznania nowych kultur poprzez ułatwione podróże. Młodzież widzi szczególnie szanse w edukacji za granicą - dofinansowania szkół i uczelni, możliwość udziału w międzynarodowych wymianach takich jak „Erasmus+”, ułatwiony dostęp do uczelni i szkół zagranicznych, ale także poprzez przyjazd do Polski specjalistów i uczonych z innych krajów Unii Europejskiej.
Młodzież czuje, że jest dla nich miejsce w Unii Europejskiej, ponieważ dostają możliwość nieograniczonych wyjazdów, mogą podróżować jedynie z dowodem osobistym, dostają dofinansowania, mają opłacane kursy, szkolenia, sprzęty, pomoce szkolne. To wszystko daje im ogromne możliwości rozwoju i wprowadza wiele ułatwień.

Ludzie młodzi czują się jednocześnie Polakami, znają wartość swojego kraju - tradycje, kultura, historia, język, symbole narodowe, gościnność, rodzina, dom. Jednocześnie mają poczucie bycia Europejczykami dzięki wsparciu międzynarodowemu, dofinansowaniom, ujednolicaniu prawa, pieniędzy, edukacji. Różnią nas jednak języki czy kultura, co nie stanowi podziału a sprawia, że społeczność jest różnorodna i ciekawa, a ludzie chcą poznawać więcej i dowiadywać się nowych rzeczy, by rozwijać się ubogacać swoją osobowość. Unia Europejska stwarza łatwiejsze warunki do podróżowania, współpracy gospodarczej, pokazuje nowe, przyszłościowe rozwiązania.

Dzięki Unii Europejskiej można nabyć wiele umiejętności takich jak budowanie relacji multikulturowych, tolerancja, świadome dostrzeganie problemów, szukanie realnych rozwiązań, odpowiedzialność, umiejętność wyrażania swojego zdania z szacunkiem dla innych. Budowanie wspólnoty europejskiej pozwala na lepsze warunki życia, nieustanny rozwój oraz na dążenie do podwyższania poziomu, w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych.