Spotkanie z ekspertami: Co mi daje Unia Europejska?

Spotkanie z ekspertami: Co mi daje Unia Europejska?

Z Aleksandrą Polesek i Barbarą Zamożniewicz dyskutowaliśmy na temat: "Co mi daje Unia Europejska"?

  • Aleksandra Polesek - działaczka ZHP, była nauczycielka oraz realizatorka i uczestniczka wielu projektów,
  • Barbara Zamożniewicz - była Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie online przyniosło wiele ciekawych spostrzeżeń i opinii. Młodzi ludzie szczególnie podkreślali swoją europejską tożsamość:

  • „Nie znamy świata, w którym byśmy nie byli członkiem Unii Europejskiej”,
  • „Spotkanie może nam pomoc zrozumieć czego byśmy nie mieli, gdyby Polska nie była członkiem Unii Europejskiej”,
  • „Unia Europejska daje mi otwarte granice, łatwość w poznaniu świata, poczucie wolności”,
  • „Ja się urodziłam w Unii Europejskiej i dla mnie to wszystko jest na porządku dziennym, to co mam. Możliwe, że ludzie nie zwracają uwagi na to, bo mieli to od zawsze i nie wiedzą jak by było inaczej. Unia jest dla nas czymś oczywistym, nie zastanawiamy się nad tym.”

Eksperci przytaczali wiele działań, które mogli zrealizować dzięki możliwościom jakie otrzymali od Unii Europejskiej. Zwracali uwagę na łatwość tworzenia projektów, wyjazdów, nawiązywanie przyjaźni z mieszkańcami innych państw. Panie podkreślały również jak ogromny wpływ na ich życie miało to co same przeżyły gdy zaczęły zajmować się wolontariatem, działalnością projektową, jak rozszerzyło to ich poglądy, postrzeganie świata. Wszystko to przekładały potem na swoje dalsze działania.


Młodzież wyrażała swoje zdanie, zwracali uwagę na możliwość studiowania w innych krajach, wyjazdów na zagraniczne stypendia, wspomnieli o tym, że część ich rówieśników nie jest świadoma tego co może otrzymać, jakie szanse przed nimi stoją. Nie mają oni odpowiedniej wiedzy na ten temat, co skutkuje tym, że są obojętni lub nawet negatywnie nastawieni. Młodzież zwracała uwagę na to jak ważne jest rozpowszechnianie informacji m.in. o ciekawych spotkaniach, warsztatach, które się odbywają nawet w dobie pandemii, kiedy młodzi ludzie nawet nie muszą wychodzić z domu by w nich uczestniczyć i czerpać wiedzę oraz nabywać doświadczenie.