Debata online "Młodzież na rynku pracy"

Debata online "Młodzież na rynku pracy"

Z ekspertami dyskutowaliśmy o obecnej sytuacji na rynku pracy w trakcie debaty online.

Debata online, którą poprowadzili radni z Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice odbyła się 13 maja 2021 roku w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Gather Town.
Spotkanie rozpoczęły prezentacje ekspertów - Pan Przemysław Kowalczyk - doradca EURES oraz Pani Katarzyna Łazarska - doradca zawodowy, opowiedzieli m.in. o tym, czego pracodawcy oczekują od absolwentów, jak powinien wyglądać idealny kandydat do pracy. Poruszyli również tematykę kompetencji XXI wieku oraz jak je można nabywać i rozwijać. Kolejnym zagadnieniem była sieć EURES, a także Europejski portal Mobilności Zawodowej.
Wśród zaproszonych gości był również Pan Tomasz Molęda jako przedstawiciel Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Kielcach. Opowiadał on o funkcjonowaniu tej sieci, w jaki sposób młodzież, odwiedzając www.eurodesk.pl znaleźć sama interesujące dla siebie informacje dotyczące staży, studiów czy wolontariatu, a także zachęcał do nawiązywania kontaktu z punktami sieci Eurodesk, by rozwiać wszelkie wątpliwości zainteresowanych osób.
Zaproszone zostały także Regionalne Liderki ds. ZSK Pani Beata Gawęcka - Ajchel oraz Pani Anna Zuszek. Opowiadały one m.in. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o zasadach jego działania, a także wyjaśniały jaka jest różnica między kompetencjami a kwalifikacjami.
Kolejnym z gości była Pani Małgorzata Czuba - Kierownik Referatu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach. Przybliżyła ona młodym ludziom ofertę urzędu pracy dla młodzieży oraz opowiadała w jaki sposób funkcjonuje Urząd.


Następnie młodzież w grupach dyskutowała na tematy dotyczące rynku pracy. Pierwszy z głównych tematów brzmiał: „Jakie studia wybrać, żeby znaleźć pracę w zawodzie? Jakie zawody są poszukiwane oraz o tym, co robić w trakcie studiów, żeby zwiększyć szansę na zatrudnienie?”

Podczas wymiany zdań młodzież wspólnie z ekspertami doszła do kilku wniosków:

  • „Studia nie dają gwarancji zatrudnienia, warto zastanowić się jaką drogą pójść by najlepiej przygotować się do danego zawodu. Należy wziąć np. pod uwagę kursy, szkolenia, zbieranie doświadczenia zawodowego”
  • „Według prognoz na rynku pracy jest zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT”
  • „Ważna jest teraz reklama i wiele firm chce z nich korzystać, zatem w tym sektorze również istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników”

Młodzi wraz z ekspertami dyskutowali także na temat tego, jak połączyć pracę ze swoimi zainteresowaniami:

  • „Warto obserwować siebie i znać swoje mocne i słabe strony, wiedzieć co dla mnie ma być ważne w pracy, jakie mam predyspozycje jak i ograniczenia”
  • „Jest to sytuacja idealna, kiedy znajdziemy pracę, która jest naszym hobby, jednak nie zawsze jest to możliwe”

Uczestnicy dyskutowali również na temat kompetencji, tego jak je mogą teraz rozwijać oraz czego się uczyć poza tym, co jest w podstawie programowej w szkole:

  • „Młodzi są w większości świadomi swoich mocnych cech, świadczyć o tym może np. wybranie kierunku kształcenia w szkole średniej”
  • „Młodzi ludzie są świadomi, że rozwijanie swoich pasji teraz, zaowocuje w przyszłości. Ważne jest życie w zgodzie z samym sobą i podążanie za swoimi zainteresowaniami.”
    „Młodzi ludzie powinni rozwijać mocne strony i kompetencje, które przydadzą im się w przyszłości na rynku pracy”

Wszystkie wypracowane wnioski zostały przedstawione następnie na forum grupy, tak, by każdy mógł się z nimi zapoznać i poznać danie innych osób.
Zebrane w ten sposób rekomendacje zostaną spisane oraz ujęte w publikacji w ramach projektu „Pozaformalna Akademia Młodych” oraz przekazane do władz i osób decyzyjnych.