Debata online "Aktywność obywatelska młodzieży"

Debata online "Aktywność obywatelska młodzieży"

Z przedstawicielami organizacji pozarządowych dyskutowaliśmy online o aktywności obywatelskiej młodzieży.

W debacie, wydarzeniu online udział wzięli:

 • Michał Piasecki - Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych, opowiadał o tym, że warto się angażować i podejmować różne inicjatywy oraz by nie zrażać się do działania gdy nam coś nie wychodzi, podał również przykłady działań, które sam podjął.
 • Marcin Jedliński - Związek Harcerstwa Polskiego, Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, opowiedział o swojej działalności w ZHP, przybliżył tematykę działania SSTP oraz opowiedział o pomyśle jej powstania.
 • Tomasz Molęda - Eurodesk Kielce, wytłumaczył czym zajmuje się Eurodesk oraz jaki informacje można znaleźć zarówno na stronie internetowej, a także kontaktując się z Punktem Eurodesk czy nawet w publikacjach prezentowanych na stronie www.eurodesk.pl
 • Dominika Chmielewska - Stowarzyszenie Rozprawy o Europie, przybliżyła jakie działania są realizowane w Starachowicach oraz jak członkostwo w Młodzieżowej Radzie Miasta Starachowice wpłynęło na jej życie.
 • Piotr Pisiewicz - Stowarzyszenie Impakt, opowiadał o akcjach jakimi zajmuje się Stowarzyszenie, szczególnie przybliżył projekt dotyczący „MARZENIOBUSA”.
 • Barbara Biskup wraz z Wojciechem Oreszukiem - Centrum Wolontariatu w Kielcach - przybliżyli młodzieży temat wolontariatu oraz przedstawili czym zajmują się oni sami, jakie inicjatywy podejmują.

Definicja aktywności obywatelskiej, polityki młodzieżowej wg. młodzieży to angażowanie się z życie społeczne, chęć wyrażania swojego zdania na dany temat oraz działania w tej sprawie. Osoby aktywne zauważają czego według nich brakuje w otoczeniu lokalnym i działają, by wypełnić tę lukę a swoją energią i zapałem zarażają innych.
Kolejnym etapem naszego spotkania była praca w grupach, gdzie młodzież dyskutowała i konsultowała swoje zdanie z ekspertami.
Pierwszym, z poruszonych tematów było to, jak zachęcić młodych do działania lokalnie na rzecz społeczności oraz w jaki sposób można takie działania promować. Młodzi dyskutowali również o tym, co można zrobić, by młodzież poczuła, że ich głos ma znaczenie oraz, że są oni ważni. Ważnym zagadnieniem było również to, co szczególnie przyciąga młode osoby w tym temacie.
Pojawiło się wiele wniosków, oto kilka wypowiedzi uczestników:

 • „W social mediach promuje się dużo różnych organizacji, ale ciężko się we wszystko angażować - w zalewie informacji czasem tracimy to, co ważne. Łatwiej jest „dać lajka”, niż poważnie się w coś zaangażować.”
 • „Szkoła niestety uczy bierności, a nie angażowania się, wypowiadania, asertywności, krytyki. Aktywność społeczna może nas „oduczyć” lęki przed byciem widocznym, głośnym, pewnym siebie.
 • Młodzież zwróciła również uwagę na to, iż stawia się nacisk na to, żeby było zaangażowanych osób. Proponowali jednak, żeby jednak skupiać się na mniejszych społecznościach, które są bardzo ważne.

Co młodzi ludzie zyskują angażując się społecznie? Jak wpływa to na rozwój młodych osób? Jak na umiejętności i kompetencje? Jak na przynależność do społeczeństwa.”
Młodzi zgodnie twierdzili, że dzięki zaangażowaniu się społecznie mogą oni zostać wysłuchani, a ich pomysły zrealizowane:

 • „Zaangażowanie społeczne wpływa pozytywnie na samorozwój, a nawet przyszłą karierę w dorosłym życiu. Może przydać się ono w pracy, można urozmaicić w ten sposób swoje CV”
 • „Możemy poznać wiele ciekawych i doświadczonych osób”
 • „Młodzi ludzie stają się bardziej kontaktowi, otwarci i dzięki temu łatwiej jest im poznawać nowych ludzi”
 • „Aktywność społeczna wpływa na przynależność do społeczności lokalnej”

Czy młodzi ludzie mają wpływ na decyzje miasta oraz czy Ich głos jest ważny? Uczestnicy dyskutowali także o tym jakie istnieją bariery, które mogą stanąć im na drodze do realizacji celu i w jaki sposób można je pokonać.
Młodzi uznali, że mogą mieć wpływ na decyzję miasta, lecz nic samo nie przychodzi i trzeba podjąć pewne działania w tym kierunku. Szczególnie podkreślali znaczenie członkostwa w MRM:

 • „Ciała doradcze takie jak Sejmik Młodzieżowy czy Młodzieżowa Rada Miasta pomagają poczuć, że nasz głos jest ważny”
 • „Na początku myślałem, że młodzi mogą zrobić niewiele i ich głos się nie liczy. Jednak będąc członkiem MRM poczułem, że to my jesteśmy tym pokoleniem, które ma wpływ na decyzje miasta. Widzę to po naszych działaniach i po tym, że potrafimy coś dzięki nim osiągać. Serdecznie również zachęcam inne osoby do dołączania do MRM, do angażowania się, ponieważ prowadzimy wiele projektów i innych ciekawych działań”

Pojawiło się również pewne określenie dotyczące postrzegania barier:

 • „Bariery są w naszych głowach. To od nas zależy czy zrobimy ten pierwszy krok. Warto próbować, pisać pisma, upubliczniać je, aby zaktywizować innych i „zmusić” stronę przeciwną do reakcji, do odpowiedzi na wywołany przez nas pewnego rodzaju bodziec”
 • „Możemy korzystać z wielu narzędzi, nagrywania filmów, dokumentacji naszych działań w rozmaity sposób oraz przedstawianiu ich innym nawet za pomocą mediów społecznościowych, gdzie docierają do szerokiego grona”

Wspólne wnioski dotyczyły także tego, że warto być osobą aktywną i pokazywać, że młodzi też czegoś chcą i potrafią, a także, że są ludźmi pełnymi pasji, zaangażowania i ambicji. Przewodnią myślą towarzyszącą wszystkim wypowiedziom było to, iż należy uparcie dążyć do swojego celu, nie zrażać się  niepowodzeniami oraz starać się działać jak najbardziej efektywnie. Należy pamiętać, że kropla drąży skałę.
Na zakończenie naszego spotkania przedstawiciele poszczególnych grup przedstawili wypracowane wnioski na forum a każdy z zainteresowanych mógł się do nich odnieść.
Zebrane w ten sposób rekomendacje zostaną spisane oraz ujęte w publikacji w ramach projektu „Pozaformalna Akademia Młodych” oraz przekazane do władz i osób decyzyjnych.