Debata online "Unia Europejska dla młodzieży"

Debata online "Unia Europejska dla młodzieży"

Młodzież wraz z ekspertami dyskutowała na ważne dla nich tematy dotyczące Unii Europejskiej.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży - Nasza Przyszłość w Naszych Rękach, który trwa od 24 do 30 maja.

Zaproszeni goście:

 • Aneta Nasternak - Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. społecznych. Opowiadała ona o swoich doświadczeniach dotyczących Unii Europejskiej.
 • Izabela Rak - studentka VIA University College w Danii. Która nakreśliła temat wyjazdu na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ ze swojej perspektywy. Opowiadała również jak wyjazd na studia do Walencji wpłynął na nią samą i jej życie.
 • Tomasz Molęda wytłumaczył jak działa Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Kielcach oraz jak można samemu korzystać z możliwości strony internetowej www.eurodesk.pl. Znaleźć tam można m.in. informacje o organizowanych projektach, szkoleniach, w których można wziąć udział, a także informacje o wolontariacie czy stażach za granicą.
 • Clement Villelongue - wolontariusz z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, opowiedział o swoich doświadczeniach oraz o tym, jak wyglądają zadania wolontariusza ze swojej perspektywy.
 • Katarzyna Stępniewska oraz Monika Zawierucha - przedstawicielki punktu Europe Direct w Kielcach przedstawiły zasady działania sieci Europe Direct, której ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają do udziału w debatach na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Prowadzący poruszyli z uczestnikami temat Unii Europejskiej dla młodzieży i tego jakie korzyści mogą otrzymać z tego względu. Młodzież opracowywała również zagadnienie - jak członkostwo Polski w UE wpływa na życie młodych, na to kim są w przyszłości, jak się kształtuje ich życie prywatne i zawodowe. Rozmawiali również o tym jak wpływa to na rozwój osób młodych, ich umiejętności, kompetencje czy przynależność do społeczeństwa. Pojawiło się wiele wniosków, m.in.:

 • „Unia Europejska umożliwia organizowanie eventów w mniejszych miastach, możliwość wyjazdu za granicę. Fundusze z UE oferują wyjazdy, międzynarodowe szkolenia”
 • „UE gwarantuje nam rozwój edukacji, wyjazdy na darmowe studia do państw członkowskich”
 • „Członkostwo UE zwiększa nasze kompetencje i umiejętności. Dzięki temu możemy rozwijać się na wymarzonych studiach czy uczestnicząc w projektach międzynarodowych”
 • „Po wejściu Polski do Unii Europejskiej młodzi ludzie czują jednocześnie przywiązanie do swojej ojczyzny jak i Unii Europejskiej”

Czy jest w Unii Europejskiej miejsce dla młodzieży? Młodzi zastanawiali się jakie działania można realizować dzięki temu, że Polska jest członkiem UE oraz w jakich oni sami mogą brać udział. Wśród wniosków przede wszystkim można wyróżnić to, iż twierdzą oni że UE jest miejscem przyjaznym dla młodzieży ponieważ zna i ceni ich wartość, a także widzi w młodych potencjał. Wśród wypowiedzi uczestników debaty pojawiły się wypowiedzi takie jak:

 • „Unia Europejska daje szanse młodym na rozwój, otwiera przed nimi wiele możliwości, „furtek” i „drzwi””
 • „Dzięki temu, że Polska jest członkiem UE, mamy nieograniczone możliwości. Możemy podróżować bez ograniczeń na terenie państw członkowskich, uczyć się i zdobywać doświadczenie zawodowe za granicą, identycznie punktowane na wszystkich uczelniach i uniwersytetach krajów członkowskich, ale nie tylko”
 • „Młodzi mogą brać udział w wielu programach finansowanych z pieniędzy unijnych np. w programie Erasmus+, który daje możliwość poznawania obcych kultur”
 • „Unia Europejska pokazuje, że młodzież ma znaczenie inwestując w infrastrukturę w rejonach, gdzie mieszkają osoby młode”

Czy młodzi ludzie bardziej czują się Polakami czy Europejczykami, czy bardziej czują się obywatelami Polski czy Europy? Młodzież dyskutowała także o tym, w jaki sposób można budować taką tożsamość i jak ona się może przekładać na ich rozwój, umiejętności, kompetencje.
Młodzi stwierdzili zgodnie, że czują się zarówno Polakami jak i Europejczykami oraz, że to się nawzajem nie wyklucza:

 • „Dzięki UE możemy się rozwijać”
 • „Młodzież uważa się za obywateli Europy, ponieważ UE osłabia bariery między krajami”
 • „Zamiast dzielić członków UE powinniśmy pogłębiać więzi”
 • „Program Erasmus + daje nieograniczone możliwości rozwijania się”
 • „Fundusze UE umożliwiają rozwój osobisty i poszerzają możliwości”

Na zakończenie młodzież przedstawiła wszystkie wnioski na forum, by każdy z uczestników mógł się z nimi zapoznać i ustosunkować oraz by także eksperci mogli wyrazić swoje dodatkowe opinie. Zebrane w ten sposób rekomendacje zostaną spisane w formie publikacji i przekazane do władz i osób decyzyjnych.